Info pro kina

28.8.2010

Sdělení všem zájemcům o kotoučové vstupenky (příp. též tiskopisy, potřebné pro vedení kina):

Stránky