CENY ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY

Čeští filmoví novináři, publicisté a kritici přicházejí s novou aktivitou, jejímž smyslem a cílem je upozornit na nejlepší kinematografické počiny roku a nabídnout svůj hodnotící pohled na domácí filmovou tvorbu, upozornit na ambicióznější filmové projekty a ve svém důsledku třeba i vyvolat diskuzi o stavu domácí kinematografie. Organizátorem Cen české filmové kritiky je Česká filmová komora o.p.s., která však plní pouze koordinační funkci a do vlastního hlasování a rozhodování nemá právo ani možnost zasahovat.
V pondělí 29. 11. 2010 se konala ustavující schůze Cen české filmové kritiky.
První ročník Cen české filmové kritiky zhodnotí 52 filmových kritiků, novinářů a publicistů, kteří se věnují hodnocení filmové tvorby soustavně, profesionálně a dlouhodobě. Hlasování domácí filmové tvorby za rok 2010 bude dvoukolové. Ceny budou uděleny ve 12 kategoriích – nejlepší film, nejlepší dokumentární film, nejlepší animovaný film, nejlepší režie, scénář, kamera a původní hudba. Dále pak nejlepší herecké výkony v hlavních a vedlejších ženských i mužských rolích. Samostatnou kategorií je objev roku, v níž může být vybráno jak filmové dílo, tak autor či umělec.
Podmínkou pro to, aby cena v každé kategorii byla udělena, je dvoutřetinová účast hlasujících. Přehled o hlasování jednotlivých členů bude k dispozici na webu České filmové komory. 
Slavnostní vyhlášení Cen české filmové kritiky proběhne 13. ledna 2011 v divadle Archa.
Ceny České filmové kritiky se nechtějí vymezovat vůči stávajícím filmovým cenám Český lev, které každoročně uděluje Česká filmová a televizní akademie. V případě Českého lva jde o hlasování filmových profesionálů, kteří mohou uplatňovat při svém hodnocení odlišná kritéria a pohledy než filmoví žurnalisté. Ceny české filmové kritiky by mohly přinést objektivnější zprávu o stavu současné domácí kinematografie. Myšlenka vzniku Cen české filmové kritiky byla vedena i zahraničními vzory, kdy paralelní existence cen filmových kritiků vytváří zajímavou alternativu k hodnocení akademickému.
Čeští filmoví kritici udíleli doposud své ceny v rámci Českých lvů a festivalu Febiofest. Organizátoři obou akcí byli informování o nové aktivitě novinářské obce, kterou Ceny české filmové kritiky představují. Záleží pouze na jejich rozhodnutí, zda budou chtít nadále zachovat vyhlášení novinářských cen v rámci těchto akcí.
Statut Výročních Cen české filmové kritiky, Seznam Hlasujících a členů Výboru bude k dispozici na webových stránkách Cen české filmové kritiky.

UFD/3.12.2010