Legislativa

16.7.2013

Od července 2013 platí "Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografický děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízeních" (VOP) schválené UFD a APK ve znění Dodatku č.2 ze dne 1.7.2013.

18.4.2013

Na jednání valné hromady Asociace provozovatelů kin (APK) , která se konala ve dnech 16.-17.4.2013 v Teplicích, zazněly připomínky a dotazy k Poplatkovému přiznání k poplatku z kinematografického představení, zveřejněném 15.4.2013 na webových stránkách SFK. Na základě této diskuze a po vzájemné dohodě byla požádána Unie filmových distributorů, aby se obrátila dopisem na Státní fond kinematografie o pomoc a o řešení.
Text dopisu je v příloze.

15.4.2013

V pondělí 15.4.2013 zveřejnil Státní fond kinematografie formu a strukturu Poplatkového přiznání k poplatku z kinematografického představení v souladu se zákonem č.496/2012 Sb., (o audiovizi). Současně byla vydána Informace pro poplatníky.

25.11.2013

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) č.496/2012 Sb.

23.4.2012

Aktualizovaný seznam revizních kinotechniků

27.8.2010

Praha, duben 2004 - Dopad nového zákona o DPH na kina provozovaná městy a obcemi

27.8.2010

273/1993 Sb. ZÁKON ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č.121/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

27.8.2010

Zákon České národní rady ze dne 14. dubna 1992 o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie