18.11.2020

Celkem 127 milionů korun bylo alokováno do mimořádné výzvy Státního fondu kinematografie (SFKMG), která je určená provozovatelům kin, distributorům a produkčním firmám, jejichž činnost byla zasažena omezeními v důsledku pandemie COVID-19. Kromě udržení základní filmové infrastruktury a zachování budoucí konkurenceschopnosti českého audiovizuálního průmyslu má výzva za cíl zjistit jeho inovační schopnosti. Data získaná od žadatelů ve výzvě využije SFKMG pro přípravu transformace z filmového na audiovizuální fond. Fond začne přijímat žádosti od čtvrtka 19. listopadu 2020 do 21.prosince 2020

Výzva a všechny potřebné formuláře jsou na webových stránkách Fondu. 

11.11.2020

Evropská filmová akademie (EFA) oznámila nominace na tzv. evropské Oscary za rok 2020. V kategorii nejlepší film se mezi pět posledních finalistů dostal snímek Nabarvené ptáče režiséra a producenta Václava Marhoula. V kategorii nejlepší režie byla nominována Agnieszka Holland za film Šarlatán. Zda si český film odnese nějaké ocenění, se dozvíme 12. prosince 2020, kdy proběhne slavnostní vyhlášení formou on-line streamu z Berlína. 

Největší český úspěch se datuje do roku 2008, kdy cenu za nejlepší dokumentární film získal film René režisérky Heleny Třeštíkové. V roce 2012 vyhrál cenu za nejlepší animovaný film Tomáš Luňák se snímkem Alois Nebel.

13.10.2020

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která stojí za udílením cen Český lev, každoročně vybírá i kandidáta na Oscara za Českou republiku. Letos do boje o nejprestižnější filmovou cenu vysílá drama Šarlatán. Svůj poslední snímek, inspirovaný skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, natočila režisérka Agnieszka Holland podle scénáře Marka Epsteina a do hlavní role obsadila Ivana Trojana a jeho syna Josefa Trojana. Film byl uveden v premiéře na letošním 70. ročníku Berlínského mezinárodního filmového festivalu – Berlinale.

Akademici v letošním roce vybírali z 10 českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Hlasování probíhalo od 1. do 11. října 2020.

Slavnostní ceremoniál v pořadí 93. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 25. dubna 2021 v Los Angeles.

 

12.10.2020

Program Kreativní Evropa ve své současné podobě končí a v roce 2021 začíná jeho další programové období, které bude trvat až do roku 2027. 

Ještě než nový program vstoupí v platnost, musí být jeho návrh schválen Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministři kultury členských států EU). 

Řada jednání o cílech programu, prioritách a aktivitách, které bude Kreativní Evropa v novém období podporovat, už úspěšně proběhla. Program Kreativní Evropa zůstane i nadále samostatným programem, bylo navrženo zvýšení jeho rozpočtu o 17 %, na 1, 642 mil. EUR.  V současné době jsou další z rozhodnutí Evropského parlamentu pozastavena.  Evropská komise pracuje na jejich obnovení, aby přechod mezi programovými obdobími proběhl hladce a mohly vyjít první výzvy.

Kreativní Evropa MEDIA bude pokračovat i nadále v podpoře současných úspěšných aktivit – jako je vývoj, distribuce, vzdělávaní apod. V  současné době však nevíme, kdy vyjdou nové výzvy, ani jak přesně budou nastaveny jejich podmínky.

Aktuální informace a více podrobností o návrhu nového programu Kreativní Evropa najdete zde: https://www.kreativnievropa.cz/kreativni-evropa-po-roce-2020/.

01.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření
VÝKLAD PRO OBLAST AUDIOVIZE 
Státní fond kinematografie 1. 10. 2020  
 
Nouzový stav není vyhlášen se záměrem zamezení ekonomických činností, ale z toho důvodu, že není možné přijímat některá opatření na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Současná krizová opatření neznamenají celkový lockdown, k němuž došlo v březnu 2020.  
Tato krizová opatření jsou vyhlášena aktuálně na období 14 dní, tedy s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
 

  1. Natáčení / výroba audiovizuálních děl 

Pro filmové natáčení se nic nemění. 
Filmové natáčení je ekonomická činnost (omezení se netýká výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti). 
Filmové natáčení není shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
Filmové natáčení není kulturní akcí ani volnočasovou aktivitou. 
Nadále platí, že roušky pro výkonné umělce nejsou povinné (výjimka pro osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu).
Fond vám nadále doporučuje dodržovat Samoregulační dokument BOZP pro natáčení
 

  1. Přeshraniční transport osob za účelem natáčení zahraničního projektu

Pro přeshraniční transport se nic nemění. 
Dosavadní omezení a pravidla zůstávají v platnosti
Členové štábu, kteří jsou občany zemí s nízkým rizikem nákazy, mohou vstoupit do ČR bez omezení, občané ostatních zemí pouze na základě výjimky ministra kultury. 
Důrazně prosíme producenty, aby si před žádostí o formuláře SFKMG k výjimce ověřili informace o epidemiologické situaci a omezeních v zemi, ze které členové štábu cestují/jíž jsou občany, zejména ve třetích zemích s vízovou povinností. 
 

  1. Kina 

Nadále platí povinnost nošení roušek při jakémkoli počtu diváků, neboť se jedná o vnitřní prostory staveb.
V jednom sále může být maximálně 500 diváků. 
Pozor, ustanovení o dodržení vzdálenosti 2 metrů se vztahuje na vzdálenost mezi účinkujícími osobami a účastníky filmových představení (tj. diváky), nikoli na vzdálenost mezi sedícími diváky s rouškou mezi sebou. 
Vstupenky musí být číslované, každý divák má určené konkrétní sedadlo.
Konzumace pokrmů a nápojů v sále je zakázána. 
Kavárna či bar, které jsou v provozu mimo sál a nezávisle na projekcích v sále, se řídí pravidly pro restaurační zařízení (pouze místa k sezení, otevírací doba atd.).
 

  1. Filmové festivaly 

Pro projekce platí bod 3) Kina.   
Workshopy nejsou umělecká představení definovaná v části II krizového opatření, tedy se na ně vztahuje omezení pro hromadné akce v části I, tj. mohou se konat, ale v rouškách a počtu maximálně 10 osob ve vnitřních nebo 20 osob ve vnějších prostorech staveb. 
Pro slavnostní zahájení a zakončení festivalu, pokud probíhá formou představení na pódiu se sedícími diváky v hledišti (divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá), platí bod 3) Kina

21.8.2020

Film  Agnieszky Holland Šarlatán a loňský festivalový hit Nabarvené ptáče režiséra a producenta Václava Marhoula byly vybrány do širšího výběru 32 snímků, které mají šanci na zisk ocenění European Film Awards za rok 2020. Spolu s nimi se do předvýběru dostaly i dvě minoritní koprodukce s českou účastí, a to film Služebníci slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a snímek Budiž světlo taktéž slovenského režiséra Marko Škopa.

08.5.2020

Státní fond kinematografie (SFKMG) zveřejnil Samoregulační doporučení pro nastavení ochrany před SARS-COV2. Jedná se o obecná opatření preventivního charakteru, díky nimž lze eliminovat riziko nákazy před COVID-19.
Zřetelně konstatujeme, že dokumenty Samoregulačních doporučení nejsou seznamem zákazů a příkazů, nelze totiž stanovit pro všechny typy projektů totožné podmínky. Zároveň je nutné chápat, že epidemiologická situace se v čase mění a je třeba se průběžně situaci přizpůsobovat.
Fond vydává doporučení pro tyto čtyři oblasti: 

1) Provozování kin
2) Audiovizuální výroba
3) Přeshraniční transport osob
4) Filmové festivaly

15.4.2020

Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distrubutorů, Asociace provozovatelů kin a Asociace režisérů a scénaristů společne zpracovali Analýzu dopadů COVID19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení.

01.4.2020

Unie filmových distributorů přijala stanovisko k současnému nouzovému stavu.

27.3.2020

Asociace producentů v audiovizi ve spolupráci s AK Štaidl  Leška Advokátí zpracovala přehled informací pro OSVČ v souvislostí se současnou  epidemiíí.

Přehled je zde 

http://www.asociaceproducentu.cz/prispevek/60 

Veškerá opatření jsou na stránkách MPO. Ministerstvo průběžně opatření aktualizuje.

Stránky