02.8.2021

Film "Prvok, Šampón, Tečka a Karel" se zařadil na 15. místo dlouhodobého žebříčku českých filmů.

17.6.2021

Ve čtvrtek 17.6.2021 zahájilo provoz již 31. multikino v České republice. Otevřeno bylo v Olomouci a má 6 sálů pro celkem 602 diváků.

Provozovatelem je CNMX Cinema Company CZ, s.r.o.

28.5.2021

Evropská komise ve středu 26. 5. spustila nový program Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví pro období 2021-2027, v návaznosti na přijetí pracovního programu pro rok 2021.

V prvním roce programu bude program disponovat bezprecedentním rozpočtem ve výši 300 mil. eur. Přijetí pracovního programu představuje základ pro první výzvy v rámci nového programu (vyhlášení očekáváme 1. června). Celkový rozpočet programu na sedmileté období činí 2,4 miliardy eur, což je oproti předchozímu období nárůst o 63 %. Na část MEDIA podporující audiovizuální průmysl připadá 1,427 mld. eur. 

Více informací najdete zde. Pracovní program pro rok 2021 najdete zde.

 
18.5.2021

Výzva Rady Státního fondu kinematografie - Distribuce filmu 

Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech či týdnech očekává možnost opětovného otevření kin pro veřejnost, vyhlásila Rada Státního fondu kinematografie (SFKMG) průběžnou výzvu Distribuce filmu, která nebyla oproti původnímu plánu vyhlášena na začátku dubna. Lhůta pro podávání žádostí je od 17. května 2021 a výzva bude otevřena až do 30. září 2021. Výzvu i formuláře najdete na webových stránkách Fondu

Případné dotazy posílejte přímo na tajemnice Rady:
Monika Bartošová (monika.bartosova@fondkinematografie.cz)
nebo
Jana Borde Kalinová (jana.kalinova@fondkinematografie.cz).

26.4.2021

Dne 26.4.2021 v noci proběhl 93. ročník předávání Oscarů, cen americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS). Ceremoniál se odehrál kvůli stále trvajícím protiepidemickým opatřením zcela netradičně ve velmi úsporném režimu, s několika hosty a účinkujícími přítomnými na gala v Union Station a Dolby Theatre v Los Angeles i dalšími tvůrci připojenými prostřednictvím online přenosu z různých koutů světa.

19.4.2021

SFKMG zveřejnil na svém webu www.fondkinematografie.cz  upřesnění uznatelných nákladů z výzvy Covid Kultura 3.2. – Audiovize.

07.3.2021

V sobotu 6. března 2021 udělila Česká filmová a televizní akademie ceny Český lev za rok 2020.

Předávání cen proběhlo v přímem přenosu České tevize bez účasti diváků.

17.2.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) zveřejňuje výzvu 3.2 z programu Covid-Kultura III pro audiovizi. Žádosti bude od pondělí 1. března do pátku 30. dubna přijímat MPO. Jednorázová podpora pro OSVČ bude 60 tisíc Kč, právnické osoby budou moct dostat covid kompenzaci maximálně 5 milionů Kč. 

Filmaři, tedy firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podnikající v oblasti audiovize, kterých se dotkla mimořádná opatření v kontextu s koronavirem, budou moct žádosti ve výzvě 3.2 z programu COVID – Kultura III podávat prostřednictví informačního systému AIS dostupného přes web www.mpo.cz/kultura. Podrobné informace a nejčastější otázky a odpovědi bude průběžně zveřejňovat na facebooku Státní fond kinematografie (SFKMG). 

O podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií. Kromě obecných pravidel, například žadatel musí být daňovým plátcem v České republice, jsou u každé ze šesti kategorií nastaveny konkrétní podmínky, za kterých může jednotlivec či firma o podporu žádat. Cílem je podpořit OSVČ a firmy, které působí v audiovizi dlouhodobě a soustavně a jsou páteří českého audiovizuálního průmyslu. Motivací je zachovat současnou vysokou úroveň a know-how oboru. Dotaci z výzvy 3.2 z programu COVID – Kultura III nepůjde kombinovat s podporou poskytnutou z programů Covid-Kultura I. a II., ani s podzimním kompenzačním bonusem pro OSVČ. Bude možné ji však kombinovat s jarním kompenzačním bonusem a programem „Ošetřovné“ pro OSVČ. Pro dotazy lze využít speciální e-mailovou adresu: covidaudiovize@fondkinematografie.cz. Pro metodickou podporu žadatelů lze využít e-mailovou adresu: osvc@mkcr.cz a také celostátní informační linku MPO určenou pro firmy a OSVČ na telefonním čísle 1212.

07.2.2021

Ceny české filmové kritiky za rok 2020 byly předány v sobotu 6. února 2021.

16.12.2020

Termín odevzdání vyplněného formuláře “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2020“, je stanovený na den 10. ledna 2021.
 
Povinnost dodat formulář “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2020“ se vztahuje ke všem „běžícím“ projektům, kde byla v průběhu realizace projektu již vyplacena první/druhá splátka podpory, nebo celá výše podpory a současně:

  • příjemce podpory v roce 2020 neobdržel žádnou/další splátku, ale ke dni 31. 12. 2019 vykázal nespotřebovanou část finančních prostředků,
  • příjemce podpory má povinnost dodat závěrečné vyúčtování projektu až v roce 2021,
  • byl dán podnět na FÚ a k 31. 12. 2020 nebyla vyplacena poslední splátka (proplacení poslední splátky bylo pozastaveno z důvodu podání podnětu na FÚ).

Povinnost dodat formulář “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2020“ se netýká projektů:

  • u kterých jsou vyplaceny všechny splátky a závěrečné vyúčtování bylo dodáno Fondu v termínu do 31. 12. 2020,
  • u kterých byl dán podnět na FÚ a současně u kterých jsou vyplaceny všechny splátky a závěrečné vyúčtování bylo dodáno Fondu v termínu do 31. 12. 2020.

Všechny informace naleznete na webových stránkách Fondu v záložce Formuláře

V případě nejasností nebo dotazů se prosím obracejte přímo na:
Róbert Vašek - 770 147 531, robert.vasek@fondkinematografie.cz

Stránky