Unie filmových distributorů

Unie filmových distributorů /Union of film distributors, Die Union der Filmdistributoren/

Unie filmových distributorů byla založena v r. 1992 jako zájmové sdružení právnických osob a v červnu 1999 se stala zakládajícím členem České filmové komory.  Distribuční společnosti, jež byly nebo jsou jejími členy, se dají počítat již na desítky - některé z nich se postupem času transformovaly v jiné právnické subjekty, několik společností z různých důvodů členství ukončilo (některé společnosti zanikly, jiné utlumily svou činnost v oblasti distribuce filmových kopií; s UFD jsou v kontaktu i nadále a spolupracují s ní např. v oblasti výměny některých typů statistických výsledků), další nově vzniklé společností byly za člena UFD přijaty.

Společnosti Intersonic T.P. s.r.o.,organizační složka, která byla zakládajícím členem UFD, zaniklo členství k 31.12.2017 z důvodu zrušení v České republice. Další dvě společnosti – Bontonfilm a.s. a Cinemart a.s. - jsou nástupnickými subjekty zakládajícího člena UFD Lucernafilm a.s., Falcon a.s. je nástupnickým subjektem zakládajícího člena UFD Interama a.s. (později Guild), dlouholetým členem UFD (od r. 1993) je Národní filmový archiv. Dnem 1.10.2010 distribuční společnost SPI International Czech Republic, s.r.o. prošla rebrandingem a změnila název na FILM EUROPE, s.r.o. V souvislosti s prodejem Palace Cinemas Czech s.r.o. na počátku roku 2011 došlo i k převodu členství z její divize Palace Pictures na společnost Forum Film Czech s.r.o. . Dnem 24.3.2017 došlo ke změně obchodní firmy Freeman Entertainmet s.r.o. pod novou obchodní firmu Vertical Entertainment s.r.o.. Ke změně názvu došlo také u obchodní firmy Media Hotel, s.r.o. na nový název ROLLING PICTURES Entertainment, s.r.o.. Dnem 1.3.2022 distribuční společnost Blue Sky Film Distribution a.s. utlumila distribuční činnost a ukončila členství v UFD. Od 1.3.2024 je členem společnost CONTINENTAL FILM, s.r.o.

V současné době má UFD šestnáct členů. Jsou to: Aerofilms s.r.o., APK Cinema Service s.r.o., Artcam Films s.r.o., Asociace českých filmových klubů z.s., Bioscop, Bohemia Motion Picture a.s., Bontonfilm a.s., CinemArt a.s. , CONTINENTAL FILM, s.r.o., Falcon a.s., Film Europe s.r.o., Forum Film Czech s.r.o., Mirius Film Distribution - Mirius PRAHA spol. s r.o., Národní filmový archiv, ROLLING PICTURES Entertainment, s.r.o., Vertical Entertainment s.r.o., 

Nejvyšším orgánem UFD je Valná hromada UFD. Výkonným orgánem je Rada UFD (musí mít nejméně pět členů, kteří jsou voleni valnou hromadou  UFD na tříleté funkční období), jehož členové společně řídí a kontrolují činnost UFD v době mezi zasedáními Valné hromady. Odpovědným zástupcem UFD - vůči Valné hromadě a Radě UFD, dále pak vůči orgánům státní správy, smluvním partnerům, vůči médiím v oblasti poskytování některých typů oficiálních statistických informací, zprostředkování kontaktu s členy UFD atd. - je  tajemník UFD.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Unie filmových distributorů

sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, 130 00

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

v oddíle L, vložce číslo 59000

IČO: 47608617

DIČ: CZ47608617

telefon-fax-záznamník: 222 713 001

mobil: 603 511 156

email: ufd@ufd.cz

 

Ing. Jaroslav Pecka

tajemník UFD, email: pecka@ufd.cz

 

Alena Kavalli

metodika provozu kin, sběr výsledků, email: lebedova@ufd.cz ; salova@ufd.cz

 

Mgr. Gabriela Švestáková (v kanceláři UFD pouze ve dnech  úterý a středa)

kontroly kin, objednávky vstupenek, email: gabina@ufd.cz

 

UFD
administrace webových stránek, email: lebedova@ufd.cz

 

UFD/1.3.2024