Tiskopisy a formuláře

14.9.2020

V souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů ( zákon o audiovizi), jsou nové formuláře, které se vyplňují do 25. dne následujícího měsíce po skončení každého čtvrtletí.

20.2.2020

Subjekt, který chce provozovat audiovizuální představení podle zákona č.496/2012 Sb., o audiovizi (promítat filmy) musí provést svou registraci na formuláři na adrese:

https://www.disfilm.cz/cinema-registration

Na základě vyplněného  formuláře bude subjektu (kino) přiděleno registrační šestimístné číslo a subjekt (kino) obdrží e-mailem oznámení o registraci během 24 hodin.

Po přidělení registračního čísla  subjekt (kino) obdrží přístup na www.disfilm.cz