Aktuální info pro kina z kanceláře MEDIA desk

září 2003

MEDIAservis_16_Cinemas

Kina, která se chtějí od roku 2004 stát členy sítě Europa Cinemas, mohou odevzdat svoji přihlášku v prvním termínu 5. září 2003. Další termín pro odevzdání přihlášek bude v lednu 2004 (zářijový i lednový termín mají stejnou platnost).

Europa Cinemas je síť evropských kin, jejímž prostřednictvím mohou členská kina čerpat finanční podporu z fondů programu MEDIA. Další informace o čerpání podpory a o podmínkách členství najdete na http://www.mediadesk.cz/index.php?cat=financovani&sec=2

Přihláška je ke stažení na adrese http://www.europa-cinemas.com/news/news.html?news=88&langue=6002

Kontaktní adresa pro zaslání přihlášky a případné dotazy je:
EUROPA CINEMAS
54, rue Beaubourg - F-75003 PARIS
T +33.1.42.71.53.70
F +33.1.42.71.47.55
email : europacinema@magic.fr

V týdnu 24. - 28. 11. 2003 uspořádá MEDIA Desk Česká republika setkání se zástupci Europa Cinemas, kde budou moci provozovatelé kin získat odpovědi na své dotazy k přihlášce a k členství v síti, případně vznést připomínky k podmínkám členství. O přesném datu akce a jejím programu Vás budeme informovat co nejdříve.