Aktuální sdělení provozovatelům kin ve věci OSA

Dne 24.6.2010 byla mezi ČFK, o.p.s. a OSA schválena rámcová dohoda na jejímž základě je ČFK povinna doporučovat provozovatelům kin uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem a bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech (vzor Licenční smlouvy pro rok 2010 zde). Žádáme provozovatele kin, aby postupovali v souladu s uvedenou rámcovou smlouvou.
UFD, 16.7.2010