Fond kinematografie

Formuláře pro písemné vyúčtování 1,- Kč příplatku do Fondu kinematografie: oddíl A ; oddíl B .

Upozorňujeme na novou adresu kanceláře UFD (od února 2007): Unie filmových distributorů, nám. Winstona Churchila 2, 130 00 Praha 3-Žižkov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro všechna kina (i s fixním půjčovným) platí povinnost (dle zák. 241/1992 Sb.) vybrat a odvést 1,- Kč příplatek do Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie MK ČR. Písemné vyúčtování příplatku i odvod platby je nutno provést zvlášť za každé kino provozovatele (též u putovních letních kin!), čtvrtletní formuláře vyplněné ve všech kolonkách zasílejte v termínu stanoveném zákonem (do 15 dnů po skončeném kalendářním čtvrtletí) na adresu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1, platby poukazujte ve stejném termínu na účet Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, číslo účtu: 29720001/0710 (ČNB), variabilní symbol = šestimístné identifikační číslo kina (přiděluje kancelář UFD); všem provozovatelům kin doporučujeme zkontrolovat, příp. urychleně doplnit písemná vyúčtování za všechna předchozí období, stejně tak odvody plateb; dodržujte termíny – písemná vyúčtování i platby odesílejte vždy nejpozději do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí; pokud se jedná o formulář, věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost správnému a úplnému vyplňování všech kolonek – zejména uvedení všech změn v údajích o kině i provozovateli (tel. čísla, číslo účtu atd); včasná oprava údajů je důležitá zejména pro Vaše kolegy např. při změnách dispozic aj.; uveďte svůj aktuální e-mail, nezapomeňte též, prosíme, vyhledat a vyplnit další nové kolonky ve formuláři.