Informace o promítačských kurzech v Brně

Promítačský kurz probíhá na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně (Kounicova ul.). Je otevírán při zájmu nejméně 15 uchazečů (při splnění této podmínky by kurz mohl být aktuálně otevřen v únoru 2010) rozhodnutím ředitele školy. Kurz obsahuje 10 konzultací, které budou pravidelně každé pondělí.

Vyučované předměty jsou:

Elektrotechnika
Optika
Akustika
Filmová kopie
Promítací technika
Bezpečnost práce

Závěrečné zkoušky se konají z teoretické části a praktické části v Palace Cinemas OLYMPIA.

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu jsou :
- vykonání závěrečné zkoušky
- absolvování praxe v kinech v rozsahu minimálně 100h ( potvrzení vedoucího kina ) do ukončení kurzu.

Cena Kurzu promítačů je 5.000,- Kč za osobu. Lze zaplatit na účet školy, složenkou nebo hotově u hospodářky školy. Poplatky lze vyřídit nejpozději v den konzultace, jinak je přihláška uchazeče neplatná.

Bližší informace : Ing. Jana Klementová,
klementova@spsebr.cz, tel.: 541162712

Zdroj: SPŠE Brno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(SPŠE nám omylem zaslala starší leták z r. 2007, původně uvedená cena kursu (4.000,-) neplatí, pro r. 2009 je to 5.000,- Kč)