K pokladnímu softwaru DISPRO

(Sdělení pro kina, která mají k dispozici pokladní software firmy DISPRO pro vedení agendy kina)

Úvodní informace:

Tento pokladní sw (ve verzích pro operační systém DOS i Windows) pracuje kromě jiného i s databází kin, distributorů, filmů atd., jež založila a vede kancelář UFD. Databáze se k uživatelům uvedeného produktu dostávají dvojí cestou: buď na disketě (pro systém DOS), kterou 1x měsíčně odesílá kinům přímo kancelář UFD, anebo si ji provozovatelé kin stahují z internetových stránek společnosti DISPRO (její pracovník si aktuální databáze v kanceláři UFD 2x měsíčně zkopíruje a odnese k dalším úpravám).

Databáze kin je v UFD aktualizována největším dílem dle údajů, které uvádějí provozovatelé kin na čtvrtletních formulářích pro vyúčtování 1,- Kč příplatku do Fondu kinematografie (tj. čtyřikrát do roka; při této příležitosti znovu apeluji na všechny provozovatele kin, aby zvýšenou pozornost věnovali správnému vyplnění aktuálních kontaktních údajů - "smrtící" postup je z tohoto hlediska např. ten, při němž provozovatel si předem vyplní a vytiskne tzv. technické údaje ve všech čtyřech čtvrtletních formulářích předem, postupně pak doplní údaje o příplatku a bez další kontroly odešle...), částečně též dle aktuálních změn, zjištěných v rámci práce kanceláře UFD.

Databáze filmů je kanceláří UFD aktualizována pouze 1x měsíčně (častěji to bohužel nejde vzhledem k termínům, v nichž nyní dostáváme distribuční listy k většině filmů), vždy v cca třetím až čtvrtém týdnu každého měsíce tak, aby výsledný produkt obsahoval pokud možno kompletní údaje o filmech s premiérou v celém příštím měsíci, a minimálně základní údaje (tj. číslo filmu, název, příp. další) k filmům s premiérou v cca prvním týdnu měsíce "přespříštího" (tj. např. koncem března odesíláme disketu s filmy na celý duben a na první týden v květnu).

Program pro vedení agendy kina poskytuje společnost DISPRO již mnoho let, za tu dobu jej samozřejmě již aktualizovala, takže (např. v rámci systému DOS) v současné době existuje již v několika verzích.

Sdělení:

  1. systém úpravy databází vedených kanceláří UFD je stále stejný, pravděpodobně však již nekomunikuje se všemi těmito verzemi odpovídajícím způsobem, tj. bylo např. již mnohokrát konstatováno, že úpravy katalogů (zejména kin) provedené v UFD se určitému uživateli pokladního sw nezobrazují.
  2. kancelář UFD nese plnou odpovědnost pouze za tu databázi, která je zapsána na odesílaných disketách (její skutečný obsah je možno si prohlédnout i mimo pokladní program, např. v excelu). Nenese tedy odpovědnost za její stav po přepsání (resp. nepřepsání, nebo pouze částečném přepsání) do pokladního sw, ani za její stav po úpravách pro přenos internetem.

Se společností DISPRO proběhne na toto téma jednání: zřejmá nutnost napříště využívat při zasílání film. kopií služeb vstřícnějších doručovatelů, než jsou České dráhy, vyvolá kromě jiného i potřebu přesné a aktuální identifikace kina (adresy, tel. čísla, e-maily atd.); bude tedy nutné provést takové úpravy, aby nejen distribuční firmy, ale i provozovatelé kin, měli pokud možno vždy k dispozici validní kontakt na své kolegy.

Za kancelář UFD
Anna Černá
tajemnice

v Praze dne 4.4.2003/15:00