Kreativní Evropa - nový program Evropské unie

MEDIA

 

 

Program Kreativní Evropa: 

·    podpoří 250 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury a jejich díla, což jim umožní oslovit nové publikum v zahraničí,

·    přes 800 evropských filmů obdrží distribuční podporu, která umožní, aby je zhlédlo publikum v celé Evropě a ve světě,

·    alespoň 2 000 evropských kin obdrží finanční prostředky, pokud alespoň 50 % filmů, které promítají, bude evropské provenience,

·    více než 4 500 knih a jiných literárních děl získá podporu na překlad, což jejich autorům umožní průnik na nové trhy a čtenářům poskytne požitek z četby v mateřském jazyce,

·    tisíce kulturních a audiovizuálních organizací a profesionálů v této oblasti budou mít možnost využít  vzdělávací programy, které jim pomohou získat nové dovednosti a posílit jejich schopnost pracovat v mezinárodním měřítku.

 

Evropská kulturní a kreativní odvětví představují až 4,5 % evropského HDP a zaměstnávají více než osm milionů lidí. Program  Kreativní  Evropa jim umožní, aby jestliže se chopí příležitostí, jež s sebou přináší globalizace a digitalizace, ještě více přispěla k evropskému hospodářství. Program jim také pomůže překonat roztříštěnost trhu a obtíže při získávání financování a přispěje rovněž k lepší tvorbě strategiítím, že jim usnadní sdílení know-how a zkušeností.

 

UFD/25.112013