Media Desk: finanční podpora kin

... v rámci programu Evropské unie MEDIA  Program MEDIA  umožňuje provozovatelům kin čerpat podporu v rámci finančního plánu  MEDIA Distribution.

V letech 2001 – 2002 bylo účelem této finanční podpory především zvýšení podílu evropských filmů v programech kin, nárůst počtu mladých diváků a vytváření spolupracujících sítí kin.

Finanční podporu z fondů MEDIA nemohou čerpat jednotlivá kina přímo, ale pouze jako členové momentálně jediné evropské sítě spolupracujících kin Europa Cinemas . Ta peníze získané od programu MEDIA následně přerozděluje svým členům. Výše finanční podpory i její účel jsou definovány v individuálních smlouvách s touto organizací.

Kina, která čerpala v minulých letech podporu prostřednictvím fondu EURIMAGES , budou do sítě Europa Cinemas zařazena automaticky v roce 2003.

Nové členy bude Europa Cinemas přijímat až v roce 2004, podmínky členství budou zveřejněny v květnu 2003 spolu s přihláškou. Zájemci o členství budou moci svoji žádost podat v lednu 2004.

K základním podmínkám členství v síti Europa Cinemas patří:
– minimálně 20 000 diváků (prodaných lístků) ročně
– minimálně 520 promítání ročně
– 20 - 22 % programu kina musí tvořit evropské filmy (bez českých filmů)

Další informace a úplný seznam podmínek, které musí kino (člen sítě) splňovat, můžete najít v pokynech k výzvě k předkládání žádostí č. 51/2002 - Support for the networking of cinemas screening European films na adrese: http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html a na www.europa-cinemas.com/guidelines.html.

Na základě právě této žádosti byla Europa Cinemas vybrána jako příjemce finanční podpory od programu MEDIA.

Po zveřejnění podmínek pro přijetí nových členů uspořádá MEDIA Desk pro zájemce z řad provozovatelů kin seminář zaměřený na praktické otázky spojené s členstvím v Europa Cinemas, pravděpodobně i za účasti zástupce Europa Cinemas.