Nový typ čtení zvukové stopy

Unie filmových distributorů

[vlastní zpráva, 22.10. 2004, Praha] -  Kanceláři UFD poskytl vyjádření k tomuto aktuálnímu problému odborník ze společnosti Soundsquare Technology:

Důvody přechodu na nový způsob záznamu optického analogového zvuku na filmu:

Současný záznam analogového zvuku na filmové kopii je reziduem minulosti, kdy byl ještě film výhradně černobílý, a ke zčernání se používalo sloučenin stříbra. V té době vznikl dodnes prakticky používaný způsob optického záznamu zvuku a postupem času byl pouze různě optimalizován. Postupem času, s přechodem na barevné kopie, se stříbro z filmového procesu vytratilo, nicméně ke zčernání zvukové stopy bylo stále třeba. Zvuková stopa na barevných kopiích, což jsou v podstatě všechny, musela tudíž procházet speciálním procesem znovuvyvolání, kde se na zvukovou stopu poměrně komplikovaně nanášela gelová vývojka obsahující stříbro, které jediné je schopno účinně blokovat infračervené záření ze stávajících prosvětlovacích žárovek. Již dlouhou dobu se proto ve filmovém průmyslu hledal způsob, jak tento proces zjednodušit a stříbro z vyvolávacího procesu zcela eliminovat. Důvodem byly jednak důvody ekonomické - celý proces by měl být levnější, tak i ekologické - likvidace stříbra a ostatních chemikálií stříbro obsahujících je velice složitá a drahá.

Výsledkem bylo vyvinutí způsobu čtení analogové zvukové stopy za pomoci viditelného červeného světla o vlnové délce 660nm, které je možno účinně blokovat jeho doplňkovou barevnou složkou - azurovou barvou na filmové kopii. Takové řešení jednak eliminuje nutnost znovuvyvolání, protože stopa je vyvolána rovnou s barevným obrazem, tak i přítomnost stříbra, protože stopa je tvořena pouze barevnou složkou. Snímání červeným světlem zároveň zajišťuje i uspokojivou kompatibilitu se stávajícím stříbrným záznamem. Bohužel však, nové kopie s azurovou (tedy bezstříbrnou) stopou, není možné přehrát na stávajících snímačích s běžnou prosvětlovací žárovkou. Vzhledem k tomu, že kopie s azurovou zvukovou stopou jsou již realitou a v brzké době dorazí i do našich kin, jsou kina nucena přejít na snímání červeným světlem. Tolik v krátkosti ke genezi celého problému.

Nových analogových snímačů, tedy snímačů s červeným světlem, je celá řada, jak ve světě, tak již i u nás. Některé vyrábějí sami výrobci projektorů (u nás Meopta), jiné vyrábějí servisní firmy (Kinotechnika, Soundsquare Technology), mnohé se dají opatřit ze zahraničí.

Pro projektory MEO5 je v současné době k dispozici několik řešení:

Prvním je kombinovaný snímač Analog/Digital Red Block od Meopty, který však obsahuje i digitální snímač a tudíž je poměrně drahý (cca 115.000,-Kč bez DPH). Ve své nabídce bude mít snad Meopta i levnější variantu - bez digitálního snímače (cca 70.000,- Kč).

Dalším řešením je laserový světelný zdroj od švýcarské firmy AudioCiné za cca 24.000,- Kč bez DPH.

Další řešení nabízí Kinotechnika. Jedná se taktéž o laserový zdroj světla za cenu kolem 35.000,- Kč bez DPH.

Poslední variantou je právě dokončovaný systém firmy Soundsquare Technology s.r.o. prosvětlení speciální červenou vícebodovou vysoce svítivou diodou, ve spojení s vysoce kvalitním předzesilovačem. Komplet na jeden stroj by měl stát kolem 15.000,- Kč bez DPH, bude tedy zatím zřejmě nejlevnější na trhu (pozn. UFD: všechny výše uváděné ceny jsou za úpravu jednoho projektoru). Naše řešení je z hlediska montáže velice jednoduché, neboť zachovává celý stávající optický systém. Nahrazuje pouze světelný zdroj a přidává do signálové cesty nezbytný předzesilovač. Reprodukce splňuje všechny kvalitativní nároky z hlediska zkreslení, odstupu šumu, atd. Jedinou nevýhodou tohoto systému je vyšší citlivost na parazitní světlo, například z osvětlení promítací kabiny, není tedy vhodné promítat s rozsvícenými zářivkami a podobně.

Pokud se jedná o starší projektory (MEO4 apod.) - zdá se, že řešení Soundsquare Technology bude jako jediné použitelné i pro tyto starší typy projektorů, pouze bude nutné vyrobit zakázkové upínací a chladící prvky na světelné zdroje, což by vzhledem k tomu, že se bude jednat pouze o kusovou výrobu, neměl být problém.

Změna se týká všech kin, tedy i těch, které mají instalován jakýkoli digitální systém, ale týká se pouze jejich ANALOGOVÉHO řetězce. Každé kino se schopností přehrávat kterýkoli z dostupných digitálních zvukových formátů, má stále zachovanou možnost přehrávat i paralelní analogovou stopu. Je to hlavně z důvodů zálohy (kdyby digitální systém z nějakého důvodu selhal), aby diváci stále slyšeli relativně přjatelný zvuk, ale také pro zpětnou schopnost přehrát filmy, které digitální stopou nejsou opatřeny. Právě těchto analogových snímačů se současná změna týká. Změna nijak nezasahuje ani neovlivňuje snímání digitální stopy, ale pouze analogové.

Změna se netýká pouze těch kin, která mají již instalovány nějaké typy snímačů s červeným světlem, jako je většina multiplexů a některá kina vybavená novými Meopta RedBloky, apod.

Pavel Dobrovský, Soundsquare Technology s.r.o., Praha
Ostrovní 126/30
110 00, Praha 1

DIČ: CZ25111019

tel.: +420 234 648 600
Fax: +420 234 648 650

e-mail:info@soundsquaretech.cz
www.soundsquaretech.cz