Promítač

(info z materiálu Kinotechniky Praha, a.s.)

Základní informace o způsobilosti promítače:

Veřejně promítat smí pouze ten, kdo úspěšně vykonal promítačskou zkoušku a vlastní promítačský průkaz.
Promítačskou zkoušku mohou vykonat osoby, které absolvovaly promítačský kurz. Po úspěšném složení promítačské zkoušky je uchazeči o kvalifikaci promítače vydán promítačský průkaz, který je potvrzením o kvalifikaci k promítání filmů šíře 16, 35 a 70 mm.

Podmínky pro přijetí do promítačského kurzu :
- dovršení věku 18 let
- předložení lékařského potvrzení o zdravotní schopnosti pro obsluhu promítacích zařízení (zraku, sluchu a nervové soustavy).
- předložení potvrzení o předběžné praxi – promítnutí nejméně 50 představení pod vedením zkušeného promítače

Studijní náplň promítačského kurzu :
- základní normy a předpisy související s vybavením a provozem kina
- základy elektrotechniky
- promítací a zvuková technika
- filmová kopie
- akustika
- elektroakustika
- bezpečnostní předpisy
- praktický zácvik