Rámcová dohoda o spolupráci ČFK,o.p.s. a OSA,o.s. na období 2012-2021 a Hromadná licenční smlouva o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech