Státní fond kinematografie vyhlašuje mimořádný grant...

...na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie – první vlnu tzv. velké digitalizace kina. Uzávěrka žádostí je 10.9.2009, rozhodující je datum doručení do podatelny MK na adresu Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Rada Fondu si uvědomují nutnost bezodkladného řešení tzv. velké digitalizace kin (tj. hromadného přechodu českých kin na nové způsoby promítání). Vzhledem k tomu, že se dosud Ministerstvu kultury nepodařilo na její zajištění získat prostředky ze státního rozpočtu, který by se na jejím financování měl podílet, rozhodla se Rada Fondu mimořádně ještě v tomto roce vyčlenit část prostředků Fondu na první vlnu digitalizace. Na základě tohoto rozhodnutí Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie - první vlnu tzv. velké digitalizace kina (v souladu s § 9 odst. 1e) zákona č. 241/1992 Sb.). Uzávěrka žádostí je 10.9.2009, rozhodující je datum doručení do podatelny MK na adresu Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

Podmínky poskytnutí grantu a příloha k žádosti zde

Zdroj: tisková zpráva MK ČR, 7.8.2009