UPOZORNĚNÍ DISTRIBUTORŮM KINEMATOGRAFICKÝCH DĚL

NFA


Na základě zákona č.496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) je v § 7
– Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl:


uložena povinnost distributorům oznamovat NFA každé
kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno
veřejnosti v ČR .Pro splnění této povinnosti je na webu NFA oznamovací formulář

http://nfa.cz/cz/o-nas/vyrobcum-a-distributorum/formular-oznamovaci-povinnosti/

UFD/8.9.2015