UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELŮM KIN - DVD

Unie filmových distributorů

Vzhledem k tomu, že se stále více objevují dotazy týkající se uvádění filmů z DVD jako veřejné produkce, upozorňujeme:

•    Provozovatelé kin a další organizátoři veřejných projekcí  jsou  oprávněni  uvádět každý jednotlivý  film  pouze na základě řádně uzavřené licenční resp. podlicenční smlouvy s příslušným filmovým  distributorem (nositelem práva na sdělování zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla veřejnosti)  a to výhradně z nosičů  určených či odsouhlasených   tímto distributorem.

•    Promítat film z nosičů, tedy i DVD , určených  pro osobní potřebu - domácí použití, které jsou  prodávány v obchodech nebo  šířeny jako tzv. příbaly s periodickými tiskovinami  či neperiodickými publikacemi bez řádně uzavřené podlicencí smlouvy  s nositelem práva na sdělování zvukově obrazového záznamu konkrétního audiovizuálního díla veřejnosti na území České republiky  v  rozhodné  době je zakázáno  tak, jak je uvedeno na každém přebalu  takového DVD výslovným UPOZORNĚNÍM.  
 

•    V případě nedodržení  předchozích ustanovení  provozovatel jednak  porušuje ve smyslu§ 40 autorského zákona  č.121/2000 Sb. v platném znění autorské právo, které v tomto případě vykonává ve smyslu § 41 AZ příslušný distributor,  ale  rovněž se dopouští trestného činu porušování autorského práva , práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270  trestního zákona č. 40/2009 Sb. v platném znění.

UFD/24.6.2011