Všeobecné obchodní podmínky.... - Dodatek č.1

APK
Unie filmových distributorů

Aktualizované znění Všeobecných obchodních podmínek poskytování podlicencí k veřejnému provozování kinematografických děl ze záznamu v kinech a obdobných zařízení je v

kategorii Legislativa

 

 

UFD/11.1.2012