Všeobecné obchodní podmínky upravené dle znění Dodatku č. 1

Unie filmových distributorů

SDĚLENÍ PROVOZOVATELŮM KIN:

Od 11. října 2006 platí "Všeobecné obchodní podmínky poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízeních" (VOP) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.10. 2006.

Vznik Dodatku č. 1 a následná úprava VOP souvisejí s pojmem "minimální vstupné", vůči kterému v minulých měsících vznesl výhrady Úřad pro ochramu hospodářské soutěže. Sousloví "minimální vstupné" bylo z textu VOP vyjmuto, v článku II - Definice pojmů bylo nahrazeno souslovím "doporučené vstupné". VOP ve znění Dodatku č. 1 naleznete v českém jazyce zde, v angličtině zde.