Vstupné do kin - stanovisko

Unie filmových distributorů

Vzhledem k množícím se situacím, kdy někteří provozovatelé kin  vykazují distributorům  čisté tržby, které  neodpovídají vybíranému vstupnému s argumentem, že vstupné a případné další služby jsou  dle Všeobecných  obchodních podmínek na vstupence vyznačeny zvlášť, považujeme za nutné zdůraznit, že dle platných Všeobecných obchodních podmínek poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízeních“ Vstupné nelze vázat ani spojovat s jinou službou“.
 
(Vstupným se rozumí cena, kterou platí divák za vstup na jednotlivá kinematografická představení).

V této souvislosti upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky  ze dne 4.5.2011 publikovaného pod č.2398/2011 Sb NSS, podle kterého je vstupné třeba  chápat jako souhrn veškerých finančních částek, jejichž zaplacením je podmiňován vstup, respektive účast účastníka na akci bez ohledu na to, za co byly tyto částky konkrétně zaplaceny nebo na jaký účel byly pořadatelem využity. Podle tohoto rozhodnutí není totiž  rozhodné, zda účastník akce zaplacením této částky získal pouze možnost vstoupit a účastnit se akce, nebo zda po zaplacení příslušného finančního obnosu obdržel kromě samotného vstupu nějaké další hmotné či nehmotné statky.  

UFD/21.5.2012