Výzkum audiovizálního trhu

Prezentaci Výzkumu audiovizuálního trhu v ČR najdete zde.

UFD/20.3.2015