Začínáte provozovat kino?

Unie filmových distributorů

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KIN

  1. zájemce o provoz kina musí mít živnostenský list
  2. k pořádání veřejných projekcí je bezpodmínečně nutný souhlas nositelů práv k filmovým titulům pro území ČR, provozovatel kina tedy musí uzavřít příslušné smlouvy a projekce uskutečňovat výhradně z nosičů, které legálně získal od příslušných distribučních společností (adresář film. distributorů je k dispozici v UFD, adresář videodistributorů v ČPU); kancelář UFD zároveň přidělí kinu registrační číslo kina (šestimístné) , jež se pak jednotně používá při programování u všech distribučních společností (viz. REGISTRACE NOVÉHO KINA - v kategorii Tiskopisy a formuláře)
  3. provozovatel musí dodržovat smluvní vztahy s distributory, dále Všeobecné obchodní podmínky ( na webu UFD), Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi, dále vyhlášky a zákony souvisejícími s oborem (OSA, Intergram atd.)
  4. podrobnější informace o provozování kina může poskytnout na vyžádání Unie filmových distributorů.
  5. Unie filmových distributorů zajišťuje tisk a dodávku kotoučových vstupenek pro kina
  6. PC software pro vedení pokladní agendy kina zajišťuje např. spol. DISPRO, s.r.o. Praha, ARECO, s.r.o. Ostrava,Tickeware s.r.o. Praha, aj.
  7. po skončení kalendářního čtvrtletí splnit povinnosti ze zákona č.496/2012 Sb. o audiovizi (Poplatkové přiznání z kinematografického představení, Kompletní statistické údaje)
  8. nelze promítat z domácích DVD!

Kontakty:

UFD PRAHA, nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3-Žižkov, tel/fax: 222 713 001, ufd@ufd.cz; (zajišťujeme též vstupenky a tiskopisy potřebné pro vedení kina: p. Švestáková (gabina@ufd.cz)

ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN, Politických vězňů 445, 26601 Beroun 1,
tajemnice@kinari.cz

ČESKÁ PROTIPIRÁTSKÁ UNIE, Pobřežní 22, 186 00 Praha 8, tel/fax: 222 328 767, 222 320 983, e-mail: cpufilm@cpufilm.cz; www.cpufilm.cz

OSA, tř. Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, filmové odd. tel.: 220 315 257, 20315111, e-mail: osa@osa.cz

DISPRO, s.r.o., Národní tř. 28, 111 21 Praha 1, tel.: 224 947 349, dispro@dispro.cz

ARECO SYSTEM, s.r.o., Sokolská 114, Ostrava – Přívoz, PSČ: 702 00, info@disfilm.cz

TICKETWARE s.r.o., Nad pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, info@ticketware.cz