Samoregulační doporučení SFKMG pro nastavení ochrany před SARS-COV-2

Část týkající se provozování kin definuje základní doporučení ohledně prodeje vstupenek, nutných rozestupů mezi sedačkami, maximální kapacity sálů, režimu ve vnitřních prostorech kina, foyer apod.

Na sepsání doporučení Fond spolupracoval s řadou partnerů včetně epidemiologů, Ministerstva kultury ČR, zástupců producentů, zástupců odborových organizací v audiovizi a dalších. Doporučení vycházejí z dosavadních usnesení vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k rychle se měnící situaci a rozvolňování řady opatření, je nutné nadále sledovat Usnesení Vlády a mimořádná opatření MZ ČR, epidemiologický vývoj na území ČR, a na jejich základě tato doporučení poté v praxi aktualizovat.