28.5.2021

Evropská komise ve středu 26. 5. spustila nový program Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví pro období 2021-2027, v návaznosti na přijetí pracovního programu pro rok 2021.

V prvním roce programu bude program disponovat bezprecedentním rozpočtem ve výši 300 mil. eur. Přijetí pracovního programu představuje základ pro první výzvy v rámci nového programu (vyhlášení očekáváme 1. června). Celkový rozpočet programu na sedmileté období činí 2,4 miliardy eur, což je oproti předchozímu období nárůst o 63 %. Na část MEDIA podporující audiovizuální průmysl připadá 1,427 mld. eur. 

Více informací najdete zde. Pracovní program pro rok 2021 najdete zde.

 
12.10.2020

Program Kreativní Evropa ve své současné podobě končí a v roce 2021 začíná jeho další programové období, které bude trvat až do roku 2027. 

Ještě než nový program vstoupí v platnost, musí být jeho návrh schválen Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministři kultury členských států EU). 

Řada jednání o cílech programu, prioritách a aktivitách, které bude Kreativní Evropa v novém období podporovat, už úspěšně proběhla. Program Kreativní Evropa zůstane i nadále samostatným programem, bylo navrženo zvýšení jeho rozpočtu o 17 %, na 1, 642 mil. EUR.  V současné době jsou další z rozhodnutí Evropského parlamentu pozastavena.  Evropská komise pracuje na jejich obnovení, aby přechod mezi programovými obdobími proběhl hladce a mohly vyjít první výzvy.

Kreativní Evropa MEDIA bude pokračovat i nadále v podpoře současných úspěšných aktivit – jako je vývoj, distribuce, vzdělávaní apod. V  současné době však nevíme, kdy vyjdou nové výzvy, ani jak přesně budou nastaveny jejich podmínky.

Aktuální informace a více podrobností o návrhu nového programu Kreativní Evropa najdete zde: https://www.kreativnievropa.cz/kreativni-evropa-po-roce-2020/.

01.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření
VÝKLAD PRO OBLAST AUDIOVIZE 
Státní fond kinematografie 1. 10. 2020  
 
Nouzový stav není vyhlášen se záměrem zamezení ekonomických činností, ale z toho důvodu, že není možné přijímat některá opatření na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Současná krizová opatření neznamenají celkový lockdown, k němuž došlo v březnu 2020.  
Tato krizová opatření jsou vyhlášena aktuálně na období 14 dní, tedy s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
 

  1. Natáčení / výroba audiovizuálních děl 

Pro filmové natáčení se nic nemění. 
Filmové natáčení je ekonomická činnost (omezení se netýká výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti). 
Filmové natáčení není shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
Filmové natáčení není kulturní akcí ani volnočasovou aktivitou. 
Nadále platí, že roušky pro výkonné umělce nejsou povinné (výjimka pro osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu).
Fond vám nadále doporučuje dodržovat Samoregulační dokument BOZP pro natáčení
 

  1. Přeshraniční transport osob za účelem natáčení zahraničního projektu

Pro přeshraniční transport se nic nemění. 
Dosavadní omezení a pravidla zůstávají v platnosti
Členové štábu, kteří jsou občany zemí s nízkým rizikem nákazy, mohou vstoupit do ČR bez omezení, občané ostatních zemí pouze na základě výjimky ministra kultury. 
Důrazně prosíme producenty, aby si před žádostí o formuláře SFKMG k výjimce ověřili informace o epidemiologické situaci a omezeních v zemi, ze které členové štábu cestují/jíž jsou občany, zejména ve třetích zemích s vízovou povinností. 
 

  1. Kina 

Nadále platí povinnost nošení roušek při jakémkoli počtu diváků, neboť se jedná o vnitřní prostory staveb.
V jednom sále může být maximálně 500 diváků. 
Pozor, ustanovení o dodržení vzdálenosti 2 metrů se vztahuje na vzdálenost mezi účinkujícími osobami a účastníky filmových představení (tj. diváky), nikoli na vzdálenost mezi sedícími diváky s rouškou mezi sebou. 
Vstupenky musí být číslované, každý divák má určené konkrétní sedadlo.
Konzumace pokrmů a nápojů v sále je zakázána. 
Kavárna či bar, které jsou v provozu mimo sál a nezávisle na projekcích v sále, se řídí pravidly pro restaurační zařízení (pouze místa k sezení, otevírací doba atd.).
 

  1. Filmové festivaly 

Pro projekce platí bod 3) Kina.   
Workshopy nejsou umělecká představení definovaná v části II krizového opatření, tedy se na ně vztahuje omezení pro hromadné akce v části I, tj. mohou se konat, ale v rouškách a počtu maximálně 10 osob ve vnitřních nebo 20 osob ve vnějších prostorech staveb. 
Pro slavnostní zahájení a zakončení festivalu, pokud probíhá formou představení na pódiu se sedícími diváky v hledišti (divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá), platí bod 3) Kina

08.5.2020

Státní fond kinematografie (SFKMG) zveřejnil Samoregulační doporučení pro nastavení ochrany před SARS-COV2. Jedná se o obecná opatření preventivního charakteru, díky nimž lze eliminovat riziko nákazy před COVID-19.
Zřetelně konstatujeme, že dokumenty Samoregulačních doporučení nejsou seznamem zákazů a příkazů, nelze totiž stanovit pro všechny typy projektů totožné podmínky. Zároveň je nutné chápat, že epidemiologická situace se v čase mění a je třeba se průběžně situaci přizpůsobovat.
Fond vydává doporučení pro tyto čtyři oblasti: 

1) Provozování kin
2) Audiovizuální výroba
3) Přeshraniční transport osob
4) Filmové festivaly

15.4.2020

Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distrubutorů, Asociace provozovatelů kin a Asociace režisérů a scénaristů společne zpracovali Analýzu dopadů COVID19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení.

01.4.2020

Unie filmových distributorů přijala stanovisko k současnému nouzovému stavu.

27.3.2020

Asociace producentů v audiovizi ve spolupráci s AK Štaidl  Leška Advokátí zpracovala přehled informací pro OSVČ v souvislostí se současnou  epidemiíí.

Přehled je zde 

http://www.asociaceproducentu.cz/prispevek/60 

Veškerá opatření jsou na stránkách MPO. Ministerstvo průběžně opatření aktualizuje.

23.3.2020

Státní fond kinematografie oznámil již dříve, že nadále pracuje, vyplácí podpory i pobídky, Výzvy jsou dále vyhlašovány, Rada Státního fondu kinematografie se připravuje na jednání přes Zoom (online konference). Připravuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky plán, jak se vypořádat s některými právními překážkami, které nelze aktuálně dodržovat. Jelikož ale celý svět i Veletržní palác přešel zcela na online režim a VPN, tak padá připojení, sítě operátorů jsou přetížené.

V případě potřeby lze kontaktovat přímo odpovědného zaměstnance SFKMG, který má k dispozici  konkrétní projekt

 

29.10.2019

Mezinárodní projekt European Film Challenge, který několikrát ročně umožňuje filmovým nadšencům navštívit ty nejvýznamnější světové filmové festivaly, míří i do České republiky. Úkol je jednoduchý – od 25. října do 16. prosince legálně zhlédnout 10 evropských filmů a sdílet svoji účast v tomto projektu na sociálních sítích.Nejaktivnější filmový fanoušek se podívá na filmový festival v Berlíně.

Výzva trvá od 25. 10. do 16. 12. a její podrobná pravidla soutěže jsou k nalezení na www.aerofilms.cz/efc a www.europeanfilmchallenge.eu. O průběhu projektu je také průběžně informováno na facebookové stránce: www.facebook.com/europeanfilmchallengeczechrepublic.

European Film Challenge v České republice zajišťuje filmová distribuční společnost Aerofilms

18.9.2019

Ve středu 18.9.2019 končí historicky první multikino v České republice - Galaxie v Praze na Jižním Městě v Hájích. Společnost Cinema City rozhodla po čtyřiadvaceti letech provozu zavřít kvůli nízké návštěvnosti. Diváci totiž davají přednost megaplexu na nedalekém Chodově také na Jižním Městě.

Stránky